Album obejmuje rozwiązania powtarzalne dla jednożerdziowych słupowych stacji transformatorowych z transformatorem o mocy do 630kVA (max waga 2500kg) zawarte w albumie STSRS-20/630 tom III (bez dwusystemowego układu pomiarowego) oraz niespotykane do tej pory rozwiązania zasilania stacji kablowej linią SN z wykorzystaniem dodatkowego słupa - możliwość montażu dwóch kabli SN
z odłącznikami lub rozłącznikami - dla różnych wariantów wyposażenia stacji.
pobierz folder
pobierz spis treści
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Poniżej przedstawiamy naszą ofertę katalogów do projektowania:
Album obejmuje rozwiązania słupów funkcyjnych (w oparciu o rozwiązania tomu I) z głowicami kablowymi oraz głowicami kablowymi i odłącznikami lub rozłącznikami dla linii napowietrznych SN 15 i 20 kV z przewodami gołymi 70(50) mm2 (uwzględnia rozwiązania z dwoma odłącznikami/rozłącznikami i zejściem ze słupa dwoma kablami).
Album słupowych stacji transformatorowych na słupach pojedynczych
z żerdzi wirowanych typu E

STSRS - 20/630 tom V
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Album obejmuje rozwiązania dla konstrukcji słupów w oparciu o żerdzie wirowane oraz ŻN (tylko dla słupów przelotowych), do stosowania w napowietrznych liniach SN 15 i 20 kV na terenie całego kraju. Przedstawione w niniejszym opracowaniu sylwetki słupów uwzględniają dobór ustojów dla gruntu średniego i słabego oraz określają parametry zawieszenia przewodów, uzbrojenia słupów oraz zawierają zestawienia materiałów i wskazówki montażowe.
pobierz folder
pobierz spis treści
Album linii napowietrznych średniego napięcia 15÷20kV
z przewodami gołymi 35÷50 mm2 na żerdziach wirowanych, układ trójkątny
LSNS 35÷50 Tom I
Cena: 75,00 zł + VAT
Cena: 80,00 zł + VAT
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Album obejmuje rozwiązania słupów funkcyjnych (w oparciu o rozwiązania tomu I) z odłącznikami lub rozłącznikami, głowicami kablowymi oraz głowicami kablowymi i odłącznikami lub rozłącznikami dla linii napowietrznych SN 15 i 20 kV z przewodami gołymi 35÷50 mm2 (uwzględnia rozwiązania z dwoma odłącznikami/rozłącznikami).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Album obejmuje rozwiązania dla konstrukcji słupów w oparciu o żerdzie wirowane oraz ŻN (tylko dla słupów przelotowych), do stosowania w napowietrznych liniach SN 15 i 20 kV na terenie całego kraju. Przedstawione w niniejszym opracowaniu sylwetki słupów uwzględniają dobór ustojów dla gruntu średniego i słabego oraz określają parametry zawieszenia przewodów, uzbrojenia słupów oraz zawierają zestawienia materiałów i wskazówki montażowe.
Album słupów z odłącznikami, rozłącznikami i głowicami kablowymi linii napowietrznych
średniego napięcia 15÷20kV z przewodami gołymi 35÷50 mm2 na żerdziach wirowanych, układ trójkątny

LSNS-og 35÷50 Tom II
Cena: 70,00 zł + VAT
Album linii napowietrznych średniego napięcia 15÷20kV
z przewodami gołymi 70(50) mm2 na żerdziach wirowanych, układ trójkątny
LSNS 70(50) Tom I
pobierz folder
pobierz spis treści
Cena: 85,00 zł + VAT
Album obejmuje rozwiązania słupów funkcyjnych (w oparciu o rozwiązania tomu I) z odłącznikami i rozłącznikami dla linii napowietrznych SN 15 i 20 kV z przewodami gołymi 70(50) mm2 (uwzględnia rozwiązania z dwoma odłącznikami/rozłącznikami).
Album słupów z głowicami kablowymi, odłącznikami i rozłącznikami linii napowietrznych
średniego napięcia 15÷20kV  z przewodami gołymi 70(50) mm2 na żerdziach wirowanych, układ trójkątny

LSNS-og 70(50) Tom II/cz. 2
Album obejmuje rozwiązania dla konstrukcji słupów w oparciu o żerdzie wirowane, do stosowania w napowietrznych liniach średniego napięcia 15 i 20kV na terenie całego kraju. Przedstawione w niniejszym opracowaniu sylwetki słupów uwzględniają dobór ustojów dla gruntu średniego i słabego oraz określają parametry zawieszenia przewodów, uzbrojenia słupów oraz zawierają zestawienia materiałów i wskazówki montażowe.
Album obejmuje rozwiązania słupów funkcyjnych (w oparciu o rozwiązania tomu I) z odłącznikami i rozłącznikami dla linii napowietrznych SN 15 i 20 kV z przewodami gołymi 120(70)[240] mm2 (uwzględnia rozwiązania z dwoma odłącznikami/rozłącznikami).
Album napowietrznych linii niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi
o przekroju 25÷120mm2 na żerdziach wirowanych

LnniS Tom I
Katalogi można zamówić pisząc na adres:
Album słupów z odłącznikami i rozłącznikami linii napowietrznych
średniego napięcia 15÷20kV
z przewodami gołymi 70(50) mm2 na żerdziach wirowanych, układ trójkątny
LSNS-og 70(50) Tom II/cz. 1
Cena: 55,00 zł + VAT
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Album obejmuje rozwiązania słupów funkcyjnych (w oparciu o rozwiązania tomu I) z głowicami kablowymi oraz głowicami kablowymi i odłącznikami lub rozłącznikami dla linii napowietrznych SN 15 i 20 kV z przewodami gołymi 70(50) mm2 (uwzględnia rozwiązania z dwoma odłącznikami/rozłącznikami i zejściem ze słupa dwoma kablami).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cena: 55,00 zł + VAT
Album linii napowietrznych średniego napięcia 15÷20kV
z przewodami gołymi 120(70)[240] mm2 na żerdziach wirowanych, układ płaski
LSNS 120(70)[240] Tom I
pobierz folder
pobierz spis treści
Cena: 95,00 zł + VAT
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Album słupów z odłącznikami i rozłącznikami linii napowietrznych
średniego napięcia 15÷20kV z przewodami gołymi 120(70)[240] mm2
na żerdziach wirowanych, układ płaski
LSNS-og 120(70)[240] Tom II/cz. 1
Cena: 50,00 zł + VAT
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Album słupów z głowicami kablowymi, odłącznikami i rozłącznikami linii napowietrznych
średniego napięcia 15÷20kV z przewodami gołymi 120(70)[240] mm2
na żerdziach wirowanych, układ płaski
LSNS-og 120(70)[240] Tom II/cz. 2
Cena: 50,00 zł + VAT
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
pobierz folder
Cena: 80,00 zł + VAT
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Album obejmuje rozwiązania dla jedno, dwu i trzytorowych napowietrznych linii niskiego napięcia z przewodami izolowanymi typu AsXSn, dla konstrukcji słupów w oparciu o żerdzie wirowane do stosowania na terenie całego kraju. Przedstawione w niniejszym opracowaniu sylwetki słupów uwzględniają dobór ustojów dla gruntu średniego i słabego oraz określają parametry zawieszenia przewodów, uzbrojenia słupów oraz zawierają zestawienia materiałów i wskazówki montażowe
pobierz folder
pobierz spis treści
(c) 2014     Stowarzyszenie Producentów Konstrukcji i Urządzeń Elektrycznych "STELEN"
Cena: 75,00 zł + VAT
Album obejmuje rozwiązania dla konstrukcji słupów w oparciu o żerdzie wirowane, do stosowania w napowietrznych liniach średniego napięcia 15 i 20kV na terenie całego kraju. Przedstawione w niniejszym opracowaniu sylwetki słupów uwzględniają dobór ustojów dla gruntu średniego i słabego oraz określają parametry zawieszenia przewodów, uzbrojenia słupów oraz zawierają zestawienia materiałów i wskazówki montażowe.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cena: 40,00 zł + VAT
zamowienia@stelen.home.pl
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Album obejmuje rozwiązania słupów funkcyjnych (w oparciu o rozwiązania tomu I) z odłącznikami i rozłącznikami dla linii napowietrznych SN 15 i 20 kV z przewodami w osłonie izolacjnej o przekrojach 50÷120 mm2 na żerdziach wiorowanych.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cena: 40,00 zł + VAT
Album obejmuje rozwiązania słupów funkcyjnych (w oparciu o rozwiązania tomu I) z głowicami kablowymi oraz głowicami kablowymi i odłącznikami lub rozłącznikami dla linii napowietrznych SN 15 i 20 kV z przewodamiw osłonie izolacjnej o przekrojach 50÷120 mm2 na żerdziach wiorowanych.
Album napowietrznych linii średniego napięcia z przewodami w osłonie izolacyjnej o przekrojach 50÷120mm2 na żerdziach wirowanych
LSNiS 50-120 Tom I
Album słupów z odłącznikami i rozłącznikami dla linii napowietrznych średniego napięcia 15-20kV z przewodami w osłonie izolacyjnej o o przekrojach 50÷120mm2 na żerdziach wirowanych, układ pionowy
LSNiS-og 50-120 Tom II / cz. 1
Album słupów z odłącznikami,rozłącznikami i głowicami kablowymi dla linii napowietrznych średniego napięcia 15-20kV z przewodami w osłonie izolacyjnej o o przekrojach 50÷120mm2 na żerdziach wirowanych, układ pionowy
LSNiS-og 50-120 Tom II / cz. 2
pobierz spis treści
pobierz spis treści
pobierz spis treści
pobierz spis treści
pobierz spis treści
pobierz spis treści
pobierz spis treści
pobierz spis treści
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cena: 25,00 zł + VAT
PŁYTA CD
Na przedmiotowej płycie znajdują się wszystkie powyższe katalogi
w wersji elektroniczej.
Dostępny również bezpłatnie w wersji elektronicznej!
pobierz >>>
Dostępny również bezpłatnie w wersji elektronicznej!
pobierz >>>
Dostępny również bezpłatnie w wersji elektronicznej!
pobierz >>>
Dostępny również bezpłatnie w wersji elektronicznej!
pobierz >>>
Dostępny również bezpłatnie w wersji elektronicznej!
pobierz >>>
Dostępny również bezpłatnie w wersji elektronicznej!
pobierz >>>
Dostępny również bezpłatnie w wersji elektronicznej!
pobierz >>>
Dostępny również bezpłatnie w wersji elektronicznej!
pobierz >>>
Dostępny również bezpłatnie w wersji elektronicznej!
pobierz >>>
Dostępny również bezpłatnie w wersji elektronicznej!
pobierz >>>
Dostępny również bezpłatnie w wersji elektronicznej!
pobierz >>>
Dostępny również bezpłatnie w wersji elektronicznej!
pobierz >>>
Dostępny również bezpłatnie w wersji elektronicznej!
pobierz >>>