Spotkanie z projektantami i przedstawicielami ENEA Operator 07.02.2013r. w m. Baranowo

Ogólny program spotkania:
1. przywitanie i wprowadzenie do tematyki spotkania,
2. omówienie wdrażania określonych wcześniej (spotkanie w dniu 15.03.2012r.) zmian organizacyjnych w zakresie
projektowania i współpracy z Podwykonawcami, w tym zasad korespondencji oraz tworzenia harmonogramów
wykonania prac projektowych.
3. omówienie nowych wymogów formalnych przydających się w praktyce projektowej (opinie geotechniczne, decyzje o
pozwoleniu na  rozbiórkę, itp.)
4. wymogi odnośnie standardów projektów opracowanych w ramach ENERGOBUD O/Poznań, w tym zawartości projektu
wykonawczego i ich weryfikacji,
5. zasady projektowania linii napowietrznej wg. normy PN EN
6. dyskusja i wnioski - wybrane przykłady praktyki projektowej,
7. informacja na temat oferty producentów w zakresie linii napowietrznych i kablowych oraz rozdzielni i stacji
transformatorowych (ABB, ENSTO, CELLPACK, MICO Electric, KROMISS BIS).

Podczas spotkania rozprowadzane były albumy do projektowania wydane nakładem Stowarzyszenia STELEN.

Oto kilka zdjęć z spotkania:
(c) 2012     Stowarzyszenie Producentów Konstrukcji i Urządzeń Elektrycznych "STELEN"
8 9 10
11 12 13