Wzorem poprzednich edycji warsztaty szkoleniowe były prowadzone przez 3 dni, a ich tematyka obejmowała:
   - podstawy projektowania linii elektroenergetycznych; określenie podstawowych parametrów linii i dobór przewodów w liniach 
     elektroenergetycznych pod kątem elektrycznym,
   - oddziaływanie środowiska na linie napowietrzne; podstawy mechaniki przewodów; podstawy obliczeń konstrukcji wsporczych,
   - normy i inne dokumenty jako podstawa projektowania linii elektroenergetycznych,
   - strunobetonowe konstrukcje wsporcze w liniach SN, obliczanie i dobór; fundamentowanie konstrukcji wsporczych,
   - ochrona przeciwporażeniowa w liniach i stacjach elektroenergetycznych,
   - linie kablowe: projektowanie, budowa, problemy eksploatacyjne; problem "wstawek" kablowych w liniach napowietrznych WN.

Istotną częścią szkolenia były zajęcia praktyczne, czyli praca z albumami do projektowania linii napowietrznych
opracowanych przez P.P.U. "Elprojekt" Sp. z o.o. w Poznaniu                 
i wydanych nakładem "STELEN":
   - prezentacja albumów i podstawowe zasady korzystania z albumów,
   - projektowanie linii napowietrznych wg wybranych albumów Elprojektu,
   - projektowanie wg albumów - rozwiązania alternatywne,
   - rozwiązywanie konkretnych problemów projektowych przy wykorzystaniu albumów Elprojektu.

Do udziału w szkoleniach zaprosiliśmy:
Wszystkich zainteresowanych tematyką, a w szczególności:
- projektantów linii elektroenergetycznych,
- wykonawców elektrycznych robót budowlano-montażowych,
- inspektorów nadzoru robót inwestycyjnych,
- pracowników eksploatacji i nadzoru energetyki zawodowej.

W warsztatach szkoleniowych udział wzięło 80 osób. Byli to przedstawiciele firm projektowych oraz energetyki zawodowej z całego
kraju.


(c) 2012     Stowarzyszenie Producentów Konstrukcji i Urządzeń Elektrycznych "STELEN"
WARSZTATY  SZKOLENIOWE
III  EDYCJA
WARSZTATY  SZKOLENIOWE
III  EDYCJA
Rudnik k/Grudziądza
10 -12 października 2012
1 2 3
4 5 6
7