Wzorem poprzednich edycji warsztaty szkoleniowe były prowadzone przez 3 dni, a ich tematyka obejmowała:
   - podstawy projektowania linii elektroenergetycznych; określenie podstawowych parametrów linii i dobór przewodów w liniach 
     elektroenergetycznych pod kątem elektrycznym,
   - oddziaływanie środowiska na linie napowietrzne; podstawy mechaniki przewodów; podstawy oblicze
ń konstrukcji wsporczych,
   - normy i inne dokumenty jako podstawa projektowania linii elektroenergetycznych,
   - strunobetonowe konstrukcje wsporcze w liniach SN, obliczanie i dobór; fundamentowanie konstrukcji wsporczych,
   - ochrona przeciwporażeniowa w liniach i stacjach elektroenergetycznych,
   - linie kablowe: projektowanie, budowa, problemy eksploatacyjne; problem "wstawek" kablowych w liniach napowietrznych WN.

Istotną częścią szkolenia były
zajęcia praktyczne, czyli praca z albumami do projektowania linii napowietrznych
wydanymi nakładem "STELEN":      
   - prezentacja albumów i podstawowe zasady korzystania z albumów,
   - projektowanie linii napowietrznych wg wybranych albumów,
   - projektowanie wg albumów - rozwiązania alternatywne,
   - rozwiązywanie konkretnych problemów projektowych.

Do udziału w szkoleniu zaprosiliśmy:
Wszystkich zaineresowanych tematyką, a w szczególności
   - projektantów linii elektroenergetycznych,
   - wykonawców elektrycznych robót budowlano-montażowych,
   - inspektorów nadzoru robót inwestycyjnych,
   - pracowników eksploatacji i nadzoru energetyki zawodowej.

W warsztatach szkoleniowych udział wzięło 80 osób. Byli to przedstawiciele firm projektowych oraz energetyki zawodowej z całego
kraju.
(c) 2013     Stowarzyszenie Producentów Konstrukcji i Urządzeń Elektrycznych "STELEN"
WARSZTATY  SZKOLENIOWE
III  EDYCJA
WARSZTATY  SZKOLENIOWE
IV  EDYCJA
WĄSOWO
16 -18 października 2013
szkolnie2013 (1) szkolnie2013 (2) szkolnie2013 (3)
szkolnie2013 (4) szkolnie2013 (5) szkolnie2013 (6)
szkolnie2013 szkolnie2013 (7) szkolnie2013 (8)
szkolnie2013 (10) szkolnie2013 (9)