(c) 2014     Stowarzyszenie Producentów Konstrukcji i Urządzeń Elektrycznych "STELEN"
WARSZTATY  SZKOLENIOWE
V  EDYCJA
WĄSOWO
15 -17 października 2014
Wzorem poprzednich edycji warsztaty szkoleniowe były prowadzone przez 3 dni, a ich tematyka obejmowała:
   - podstawy projektowania linii elektroenergetycznych; określenie podstawowych parametrów linii i dobór przewodów w liniach 
     elektroenergetycznych pod kątem elektrycznym,
   - oddziaływanie środowiska na linie napowietrzne; podstawy mechaniki przewodów; podstawy oblicze
ń konstrukcji wsporczych,
   - normy i inne dokumenty jako podstawa projektowania linii elektroenergetycznych,
   - strunobetonowe konstrukcje wsporcze w liniach SN, obliczanie i dobór; fundamentowanie konstrukcji wsporczych,
   - ochrona przeciwporażeniowa w liniach i stacjach elektroenergetycznych,
   - linie kablowe: projektowanie, budowa, problemy eksploatacyjne; problem "wstawek" kablowych w liniach napowietrznych WN.

Istotną częścią szkolenia były
zajęcia praktyczne, czyli praca z albumami do projektowania linii napowietrznych
wydanymi nakładem "STELEN":      
   - prezentacja albumów i podstawowe zasady korzystania z albumów,
   - projektowanie linii napowietrznych wg wybranych albumów,
   - projektowanie wg albumów - rozwiązania alternatywne,
   - rozwiązywanie konkretnych problemów projektowych.

Do udziału w szkoleniu zaprosiliśmy:
Wszystkich zaineresowanych tematyką, a w szczególności
   - projektantów linii elektroenergetycznych,
   - wykonawców elektrycznych robót budowlano-montażowych,
   - inspektorów nadzoru robót inwestycyjnych,
   - pracowników eksploatacji i nadzoru energetyki zawodowej.

W warsztatach szkoleniowych udział wzięło 50 osób. Byli to przedstawiciele firm projektowych oraz energetyki zawodowej z całego
kraju.
Wasowo 2014 - V edycja (1) Wasowo 2014 - V edycja (24) Wasowo 2014 - V edycja (5)